EDPB:s ordförandeskap

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende europeiskt organ. Det är en paraplyorganisation som sammanför de nationella dataskyddsmyndigheterna (nationella tillsynsmyndigheter) i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Europeiska datatillsynsmannen (EDPS).

EDPB ser till att den allmänna dataskyddsförordningen och brottsdatadirektivet tillämpas enhetligt och säkerställer samarbete, inbegripet i fråga om verkställighet.

Dataskyddsmyndigheterna ansvarar för att se till att dataskyddslagstiftningen efterlevs på nationell nivå och på gränsöverskridande nivå genom att samarbeta genom mekanismen med en enda kontaktpunkt.

EDPB fattar bindande beslut i gränsöverskridande ärenden där ingen konsensus uppnås.

EDPB har ett sekretariat som är baserat i Bryssel och tillhandahålls av EDPS. I ett samförståndsavtal fastställs villkoren för samarbetet mellan EDPB och EDPS.

 

Ordförande

EDPB leds av sin ordförande Anu Talus och två vice ordförande, Irene Loizidou Nicolaidou och Aleid Wolfsen, som väljs för en femårsperiod.

Ordförandeskap
Anu Talus
Anu Talus
Ordförande
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Vice ordförande
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Vice ordförande

Arbetsordning

Arbetsordningen innehåller EDPB:s viktigaste operativa regler. De beskriver:

  • Hur EDPB är organiserat,
  • Hur dess medlemmar arbetar tillsammans,
  • Hur dess ordförande och vice ordförande väljs, och
  • Dess arbetsmetoder.

Se EDPB:s arbetsordning.