Kakor

Kakor, signaturinsamling och dataloggar

Vi använder kakor, signaturinsamling och dataloggar för vår webbplats tekniska funktion och för att skapa statistik.

Kakor

En kaka är en liten datafil som en webbplats lagrar på besökarens dator eller mobila enhet.

Förstapartskakor ställs in av webbplatsen. Endast den webbplatsen kan läsa dessa kakor.  En webbplats kan också använda en extern tjänst för att analysera hur personer använder webbplatsen. Europa Analytics är företagsanalystjänsten som används av Europeiska kommissionen. Den utvärderar effektiviteten hos EDPB:s webbplats, som Europeiska kommissionen är värd för.

Europa Analytics ställer in sina egna kakor. Europeiska kommissionen behåller fullständig kontroll över de uppgifter som samlas in genom kakor från första part genom att lagra uppgifterna i servrar som är helt ägda och kontrollerade av Europeiska kommissionen. Uppgifterna delas inte med någon annan organisation för marknadsförings-, marknadsundersökningsändamål eller kommersiella ändamål.

Förstapartskakan innehåller följande information:

  • Slumpmässigt unikt besöks-ID
  • Tidpunkt för första besök för specifik besökare
  • Tidpunkt för föregående besök för specifik besökare
  • Antal besök för specifik besökare

Beständiga kakor sparas på en enhet och tas inte bort automatiskt när webbläsaren stängs. För beständiga kakor genereras ett slumpmässigt ID som gör det möjligt för Europa Analytics att identifiera när en användare återvänder till webbplatsen.

Samtliga kakor löper ut efter 13 månader.

Signaturinsamling

Europa Analytics använder en avidentifieringsmekanism för IP som automatiskt maskerar en del av varje besökares IP (Internetprotokoll), vilket gör det omöjligt att identifiera en viss Europa-besökare endast via IP-adressen.

Signaturinsamling är information som samlas in om en fjärrdator för identifiering. Dessa signaturer kan användas för att identifiera enskilda användare eller enheter även när kakor är avslagna. Signaturinsamlingen löper ut efter 30 minuter. Om däremot en användare väljer att välja bort kommer ingen signaturinsamling att ske.

Dataloggar

Loggar är textfiler som lagrar information på servern. Följande loggar hålls för analysändamål om inte användaren väljer att välja bort dem.

  • IP-adress (maskerad), plats, datum och tid och tid i den lokala besökarens tidszon.
  • Titel, URL för sidan som visas och URL för sidan som visades innan den aktuella sidan.
  • Information om den använda enheten (skärmupplösning, skrivbord / surfplatta / mobil, märke, modell, ...) och om internetanslutningen (sidhastighet).
  • Operativsystemet, webbläsarversionen, insticksprogram (plugins) som stöds av webbläsaren.
  • Webbplatssökningar och filer som klickades och hämtades och länkar till externa domäner som klickades på.
  • Huvudspråket i webbläsaren som används och språket på den besökta sidan.

Att välja bort

Som standard spåras surfupplevelsen av Europa Analytics, bland annat för att producera statistik. Det är möjligt att inte spåras (opt-out; välja bort) klicka här.

Om du väljer bort kommer du att få en bortvalskaka (piwik_ignore) så att ditt beslut koms ihåg.

Om du inaktiverar kakor från webbläsaren kan du inte effektivt välja bort eftersom piwik_ignore-kakan inte kan sparas. I det här fallet, se avsnittet Spåra inte inställningar nedan.

Spåra inte inställningar

"Spåra inte" tillåter besökare att välja bort från att spåras av webbplatser för alla ändamål, inklusive användning av analystjänster, annonsnätverk och sociala plattformar. 

Om du aktiverar ”Spåra inte” i din webbläsare kommer Europa Analytics att respektera ditt val; inga besökare med en piwik_ignore-kaka spåras av Europa Analytics; Spåra inte” fungerar inte med Internet Explorer, vänligen välj bort.

Begränsad tillgång till information

All analytisk datakommunikation krypteras via HTTPS-protokoll. De analytiska rapporter som genereras av Europa Analytics kan endast nås genom Europeiska kommissionens autentiseringssystem (ECAS) av behörig personal från kommissionen som hanterar Piwik, den relevanta EU-institutionens personal eller av vederbörligen auktoriserade externa underleverantörer, som kan behöva analysera, utveckla och / eller regelbundet underhålla vissa webbplatser.

Besöksloggar

Europa Analytics raderar automatiskt besöksloggar efter 13 månader. Aggregerad information lagras under en obegränsad period av Europeiska Kommissionen för analyssyften.

Kontakt

Specifika frågor om lagring och användning av Europa Analytics-data eller förfrågningar om ytterligare information om EDPB:s policy för kakor kan skickas till vår Webbmaster.