Formandskabet for EDPB

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) er et uafhængigt europæisk organ. Det er paraplyorganisationen, der samler de nationale databeskyttelsesmyndigheder (nationale tilsynsmyndigheder) i landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS).

Databeskyttelsesrådet sikrer, at den generelle forordning om databeskyttelse og retshåndhævelsesdirektivet anvendes på en ensartet måde og sikrer samarbejde, herunder om håndhævelse af reglerne.

Databeskyttelsesmyndighederne er ansvarlige for at håndhæve databeskyttelseslovgivningen på nationalt plan og på tværs af grænserne ved at samarbejde gennem one-stop-shop-mekanismen.

Databeskyttelsesrådet træffer bindende afgørelser om grænseoverskridende sager, som der ikke er opnået enighed om.

EDPB har et sekretariat, der er baseret i Bruxelles og stilles til rådighed af EDPS. Et aftalememorandum fastsætter vilkårene for samarbejdet mellem EDPB og EDPS. 

 

Formandskab

EDPB ledes af sin formand, Anu Talus, og to næstformænd, Irene Loizidou Nicolaidou og Aleid Wolfsen, valgt for en femårig periode.

Formandskab
Anu Talus
Anu Talus
Formand
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Næstformand
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Næstformand

Forretningsorden

Forretningsordenen indeholder de vigtigste operationelle regler for Databeskyttelsesrådet. De beskriver:

  • Hvordan Databeskyttelsesrådet er organiseret
  • Hvordan dets medlemmer arbejder sammen
  • Hvordan dets formand og næstformænd vælges og
  • Dets arbejdsmetoder.

Se EDPB’s forretningsorden.