Az EDPB elnöksége

Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) független európai szerv Egy ernyő alatt egyesíti az Európai Gazdasági Térség országainak nemzeti adatvédelmi hatóságait (nemzeti felügyeleti hatóságai), valamint az európai adatvédelmi biztost (EDPS).

Az EDPB biztosítja az általános adatvédelmi rendelet és a bűnüldözési irányelv következetes alkalmazását, és biztosítja az együttműködést, többek között a végrehajtás terén.

Az adatvédelmi hatóságok felelősek az adatvédelmi jogszabályok nemzeti és határokon átnyúló szintű végrehajtásáért az egyablakos mechanizmuson keresztül történő együttműködés révén.

Az EDPB kötelező erejű határozatokat hoz olyan határokon átnyúló ügyekben, amelyekben nem született konszenzus.

Az EDPB rendelkezik egy brüsszeli székhelyű titkársággal, amelyet az EDPS biztosít. Az EDPB és az EDPS közötti együttműködés feltételeit egyetértési megállapodás határozza meg.

 

Elnökség

Az EDPB-t annak elnöke, Anu Talus, valamint két öt évre megválasztott alelnök, Irene Loizidou Nicolaidou és Aleid Wolfsen vezeti.

Elnökség
Anu Talus
Anu Talus
Elnök
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Elnökhelyettes
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Elnökhelyettes

Eljárási szabályok

Az ügyrend tartalmazza az EDPB legfontosabb működési szabályait. Leírja:

  • az EDPB felépítését;
  • hogyan működnek együtt tagjai;
  • hogyan választják meg elnökét és alelnökeit; és
  • azok munkamódszereit.

Tekintse meg az EDPB eljárási szabályzatát.