EDPB:n puheenjohtajuus

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton eurooppalainen elin. Se on katto-organisaatio, joka kokoaa yhteen Euroopan talousalueen maiden kansalliset tietosuojaviranomaiset (kansalliset valvontaviranomaiset) sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun.

EDPB varmistaa, että yleistä tietosuoja-asetusta ja rikosasioiden tietosuojadirektiiviä sovelletaan johdonmukaisesti sekä turvaa yhteistyötä myös täytäntöönpanon osalta.

Tietosuojaviranomaiset vastaavat tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanosta kansallisella tasolla ja rajat ylittävällä tasolla tekemällä yhteistyötä keskitetyn yhden luukun mekanismin kautta (One Stop Shop).

EDPB tekee sitovia päätöksiä rajat ylittävistä tapauksista, joista ei päästä yksimielisyyteen.

EDPB:llä on Brysselissä sijaitseva sihteeristö, jonka järjestämisestä vastaa Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS). Yhteisymmärryspöytäkirjassa määritellään EDPB:n ja EDPS:n välisen yhteistyön ehdot.

 

Puheenjohtajuus

Euroopan tietosuojaneuvostoa johtaa sen puheenjohtaja Anu Talus sekä kaksi varapuheenjohtajaa, Irene Loizidou Nicolaidou ja Zdravko Vukić. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan viiden vuoden toimikaudeksi.

Puheenjohtajuus
Anu Talus
Anu Talus
Puheenjohtaja
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Varapuheenjohtaja
Zdravko Vukić
Zdravko Vukić
Varapuheenjohtaja

Työjärjestys

Työjärjestys sisältää Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPB) tärkeimmät toimintasäännöt. Ne kuvaavat

  • miten EDPB on organisoitu
  • miten sen jäsenet työskentelevät yhdessä
  • miten sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
  • millaisia työskentelytapoja tietosuojaneuvostossa käytetään.

Tutustu EDPB:n työjärjestykseen.