Verktyg för ansvarsskyldighet

Vi publicerar följande två offentliga register för att främja ansvar och öppenhet:

  • Uppförandekoder som fokuserar på korrekt tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen inom olika sektorer där behandling sker och olika sorters företag.