Arbetsordning och samförståndsavtal

Arbetsordningen innefattar de viktigaste reglerna för Europeiska dataskyddsstyrelsens drift. Den beskriver

  • hur styrelsen är organiserad,
  • hur dess ledamöter samarbetar,
  • hur dess ordförande och vice ordförande väljs, och
  • dess arbetsmetoder.

Se styrelsens arbetsordning

Samförståndsavtalet är ett avtal som fastställer villkoren för samarbete mellan Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS). Avtalet gäller även för personalen vid sekretariatet, som tillhandahålls av EDPS för att stödja styrelsen.

Se samförståndsavtalet