Předsednictvo EDPB

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) je nezávislý evropský orgán. Je to zastřešující organizace, která sdružuje vnitrostátní úřady pro ochranu údajů (vnitrostátní dozorové úřady) zemí Evropského hospodářského prostoru, jakož i Evropského inspektora ochrany údajů (EDPS).

EDPB zajišťuje, aby obecné nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o prosazování práva byly uplatňovány jednotně, a zajišťuje spolupráci, včetně vymáhání.

Úřady pro ochranu údajů odpovídají za prosazování právních předpisů o ochraně údajů na úrovni vnitrostátní i přeshraniční, kde spolupracují prostřednictvím mechanismu jediného kontaktního místa.

EDPB přijímá závazná rozhodnutí o přeshraničních případech, u nichž nebylo dosaženo shody.

EDPB má sekretariát se sídlem v Bruselu a zajišťovaný EDPS. Memorandum o porozumění určuje podmínky spolupráce mezi EDPB a EDPS.

 

Předsednictvo

EDPB vede jeho předsedkyně Anu Talus a dva místopředsedové, Irene Loizidou Nicolaidou a Zdravko Vukić, kteří byli zvoleni na pětileté funkční období.

Předsednictví
Anu Talus
Anu Talus
Předsedkyně
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Místopředsedkyně
Zdravko Vukić
Zdravko Vukić
Místopředseda

Jednací řád

Jednací řád obsahuje nejdůležitější provozní pravidla EDPB. Popisuje:

  • Jak je EDPB organizován;
  • Jak jeho členové spolupracují;
  • Jak jsou voleni předseda a místopředsedové; a
  • Jeho pracovní metody.

Prohlédněte si jednací řád EDPB.