EDAV pirmininkavimas

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) yra nepriklausoma Europos institucija. Tai skėtinė organizacija, vienijanti Europos Ekonominės Erdvės šalių nacionalines duomenų apsaugos institucijas (nacionalines priežiūros institucijas) ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP).

EDAV užtikrina, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir Teisėsaugos direktyva būtų taikomi nuosekliai, ir užtikrina bendradarbiavimą, be kita ko, įgyvendinimo srityje.

Duomenų apsaugos institucijos yra atsakingos už duomenų apsaugos teisės aktų įgyvendinimą nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis bendradarbiaudamos pagal vieno langelio mechanizmą.

EDAV priima privalomus sprendimus tarpvalstybinėse bylose, dėl kurių nebuvo pasiekta bendro sutarimo.

EDAV turi sekretoriatą, kurio būstinė yra Briuselyje ir kurio paslaugas teikia EDAPP. Susitarimo memorandume nustatomos EDAV ir EDAPP bendradarbiavimo sąlygos.

 

Pirmininkavimas

EDAV vadovauja pirmininkė Anu Talus ir du pirmininko pavaduotojai Irene Loizidou Nicolaidou ir Zdravko Vukić, išrinkti penkerių metų kadencijai.

Pirmininkavimas
Anu Talus
Anu Talus
Pirmininkė
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Pirmininko pavaduotoja
Zdravko Vukić
Zdravko Vukić
Pirmininko pavaduotojas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklėse nustatytos svarbiausios EDAV veiklos taisyklės. Jos numato:

  • kaip veikia EDAV;
  • kaip jos nariai dirba kartu;
  • kaip renkamas pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai;
  • darbo metodai.

Žr. EDAV darbo tvarkos taisykles.

Rules of Procedure - version 8

6 April 2022
Publication Type:
Members: