Årsrapport

Europeiska dataskyddsstyrelsens årsrapport sammanfattar verksamheten under året och innehåller en översikt över

  • den praktiska tillämpningen av våra riktlinjer,
  • våra rekommendationer och rapporter om bästa praxis,
  • våra bindande beslut,
  • nivåer av dataskydd för fysiska personer i EU och, i förekommande fall, i tredjeländer och internationella organisationer.

Vi offentliggör rapporten på vår webbplats och översänder kopior till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Arkiverade uppgifter om artikel 29-gruppen – vår föregångare – finns på följande länk: