Offentligt samråd

Vi anordnar offentliga samråd för att inhämta åsikter och betänkligheter från alla berörda intressenter och medborgare.

Observera att vi kan komma att publicera dina svar på vår webbplats. Varje samråd kommer att inbegripa ett meddelande om behandling av personuppgifter, där vi anger hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är.