Presidenza tal-EDPB

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB) huwa korp Ewropew indipendenti. Hija l-organizzazzjoni ċentrali li tlaqqa’ flimkien l-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data (Awtoritajiet Nazzjonali Superviżorja) tal-pajjiżi fiż-Żona Ekonomika Ewropea, kif ukoll il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS).

L-EDPB jiżgura li r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u d-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi jiġu applikati b’mod konsistenti u jiżgura l-kooperazzjoni, inkluż dwar l-infurzar.

L-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data huma responsabbli għall-infurzar tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data fil-livell nazzjonali u fil-livell transfruntier billi jikkooperaw permezz tal-mekkaniżmu ta’ punt uniku ta’ servizz.

L-EDPB jieħu deċiżjonijiet vinkolanti dwar każijiet transfruntiera li dwarhom ma jintlaħaq l-ebda kunsens.

L-EDPB għandu Segretarjat, ibbażat fi Brussell u pprovdut mill-EDPS. Memorandum ta’ Qbil jiddetermina t-termini ta’ kooperazzjoni bejn l-EDPB u l-EDPS.

Presidenza

L-EDPB huwa mmexxi mill-President tiegħu, Anu Talus, u żewġ Viċi Presidenti, Irene Loizidou Nicolaidou u Zdravko Vukić, eletti għal mandat ta’ ħames snin.

Presidenza
Anu Talus
Anu Talus
President
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Viċi president
Zdravko Vukić
Zdravko Vukić
Viċi president

Regoli ta’ proċedura

Ir-regoli ta’ proċedura fihom l-aktar regoli operazzjonali importanti tal-EDPB. Huma jiddeskrivu:

  • Kif jiġi organizzat l-EDPB;
  • Kif il-membri tiegħu jaħdmu flimkien;
  • Kif jiġu eletti l-president u l-viċi presidenti tiegħu; u
  • Il-metodi ta’ ħidma tiegħu.

Ara r-regoli ta’ proċedura tal-EDPB.

Rules of Procedure - version 8

6 April 2022
Publication Type:
Members: