Career opportunities

Om oss

Sekretariatet förser Europeiska dataskyddsstyrelsen med analysstöd samt administrativt och logistiskt stöd, inklusive kommunikation, utarbetande av dokument och anordnande av möten.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder ett trevligt arbetsklimat utan onödig byråkrati, med en hög grad av självständighet och varierande arbetsuppgifter.

Vi har en ambitiös jämställdhetsstrategi som hjälper dig att nå din fulla potential.

Vår omfattande utbildnings- och utvecklingspolicy kommer att stödja dina karriärutvecklingsmål och förbättra din personliga kompetens.

Personalen vid sekretariatet är anställd av EDPS. Som anställd inom en EU-institution får du tillgång till alla möjligheter som erbjuds vad gäller karriär, rekrytering, befordran, lön och förmåner i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

Hur vi rekryterar

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

All rekrytering sker via specifika personalannonser för följande befattningar:

Tjänstemän

Om en ledig tjänst inte besätts genom intern rekrytering publicerar vi en personalannons på den interinstitutionella sidan för lediga tjänster, som är tillgänglig via alla EU-institutioners intranät.

Den lediga tjänsten kan sökas av tjänstemän från alla EU-institutioner. Om en sökande uppfyller alla de begärda kvalifikationerna görs en överflyttning mellan institutionerna.

Eftersom sekretariatets personal omfattas av tjänsteföreskrifterna och åtnjuter samma rörlighetspolitik som personalen vid större EU-institutioner kan du överföra din lönegrad, löneklass, tjänstgöringstid och alla andra karriärdelar utan problem. Du fortsätter alltså att ha alla dina rättigheter om du arbetar för oss.

Kontraktsanställda

Vi rekryterar då och då dataskyddsspecialister och annan administrativ personal för visstidsanställningar (kontraktsanställda).

Vi rekryterar kontraktsanställda från en pool av sökande (i en databas), i enlighet med ett urvalsförfarande känt som CAST, som organiseras av Epso.

Vi kommer emellertid att behandla spontanansökningar för vissa befattningar såsom dataskyddsspecialister, experter inom andra områden eller administrativa tjänster.

Kontakta recruitment@edps.europa.eu för mer information eller om du vill lämna in en spontanansökan. Om du vill lämna in en ansökan, ange att du söker en tjänst vid styrelsens sekretariat.

Nationella experter

Nationella experter som är anställda vid nationella offentliga myndigheter i medlemsstaterna utstationeras ibland vid sekretariatet för en visstidsanställning.

Dessa nationella experter skaffar sig värdefulla erfarenheter på EU-nivå, samtidigt som vi kan dra nytta av deras yrkesmässiga kunskaper och färdigheter.

När det finns en ledig tjänst för en nationell expert kontaktar vi nationella dataskyddsmyndigheter med en uppmaning till ansökan.

Vi ber även nationella ständiga representationer vid EU att hjälpa oss hitta lämpliga kandidater.

Sökande ska INTE ansöka direkt till programmet utan genom deras arbetsgivare, som fortsätter att betala deras lön under utstationeringen.

Kontakta sne@edps.europa.eu för mer information.

Extraanställda

Vid behov anställer vi ibland personal för uppdrag på kort sikt (upp till ett halvår). Detta görs via bemanningsföretag.

Praktik

Vi har ett fem månader långt praktikprogram där vi erbjuder nyutexaminerade högskoleutbildade möjligheten att tillämpa de kunskaper som de förvärvat under sina studier och få praktisk erfarenhet av vår dagliga verksamhet.

Programmet löper två gånger om året, med början i oktober och mars, och vi har vanligtvis två praktikanter åt gången.

Vi kan även erbjuda, på särskilda villkor och enligt begränsade kriterier, kortvarig och obetald praktik för högskolestuderande och doktorandstudenter.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Kontakta stage@edps.europa.eu för mer information.