Godišnje izvješće

U Godišnjem izvješću EOZP-a sažeto su opisane naše aktivnosti tijekom godine i iznosi se pregled sljedećeg:

  • praktične primjene naših smjernica,
  • naših preporuka i izvješća o najboljoj praksi,
  • naših obvezujućih odluka,
  • razine zaštite podataka o fizičkim osobama u EU-u i, prema potrebi, u trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.

Izvješće objavljujemo na svojim internetskim stranicama te ga šaljemo Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

Arhivirane informacije o Radnoj skupini iz članka 29., koja je bila naš prethodnik, objavljene su na sljedećoj poveznici:

Radna skupina iz članka 29