Gada ziņojums

EDAK gada ziņojumā ir apkopoti pasākumi, ko esam veikuši attiecīgajā gadā un sniegts pārskats par:

  • mūsu pamatnostādņu praktisko piemērošanu;
  • mūsu ieteikumiem un labākās prakses ziņojumiem;
  • mūsu saistošajiem lēmumiem;
  • fizisko personu datu aizsardzības līmeņiem ES un attiecīgos gadījumos trešajās valstīs un starptautiskās organizācijās.

EDAK publicē ziņojumu EDAK tīmekļa vietnē, kā arī ziņojuma kopijas tiek nosūtītas Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

29. panta darba grupas arhivētā informācija ir publicēta šādā tīmekļa vietnē: