Éves jelentés

Az EDPB éves jelentése az év közben végzett tevékenységeinket foglalja össze, és áttekintést nyújt:

  • iránymutatásaink gyakorlati alkalmazásáról;
  • ajánlásainkról és a legjobb gyakorlatokról készült jelentéseinkről;
  • kötelező erejű döntéseinkről;
  • a természetes személyek személyes adatai védelmének szintjéről  az EU-ban, és ha releváns, harmadik országokban és nemzetközi szervezetekben.

A jelentést a honlapunkon hozzuk nyilvánosságra, valamint annak példányait eljuttatjuk az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Jogelődünk, a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport archivált információit az alábbi linken tettük közzé:

A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport