Metinė ataskaita

EDAV metinėje ataskaitoje apibendrinama mūsų metinė veikla ir apžvelgiamos šios sritys:

  • praktinis mūsų gairių taikymas;
  • mūsų rekomendacijos ir gerosios patirties ataskaitos;
  • mūsų privalomi sprendimai;
  • fizinių asmenų duomenų apsaugos lygis ES ir, kai aktualu, trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose.

Ataskaitą skelbiame savo interneto svetainėje, o jos kopijas siunčiame Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Mūsų pirmtakės 29 straipsnio darbo grupės archyvuota informacija skelbiama adresu:

29 straipsnio darbo grupė