Raport anual

Raportul anual al CEPD sintetizează activitățile noastre pe parcursul anului și analizează:

  • aplicarea practică a orientărilor noastre;
  • recomandările noastre și rapoartele privind cele mai bune practici;
  • deciziile noastre cu caracter obligatoriu;
  • nivelurile de protecție a datelor persoanelor fizice din UE și, dacă este cazul, din țări terțe și din cadrul organizațiilor internaționale.

Publicăm raportul pe site-ul nostru și trimitem copii către Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

Informațiile arhivate ale Grupului de lucru înființat în temeiul articolul 29 – predecesorul nostru – sunt publicate la următorul link:

Grupul de lucru instituit prin articolul 29