Rapport annwali

Ir-rapport annwali tal-EDPB jiġbor fil-qosor l-attivitajiet tagħna matul is-sena, u jirrieżamina:

  • l-applikazzjoni prattika tal-linji gwida tagħna;
  • ir-rakkomandazzjonijiet u r-rapporti dwar l-aħjar prattika tagħna;
  • id-deċiżjonijiet vinkolanti tagħna;
  • il-livelli ta’ protezzjoni tad-data tal-persuni fiżiċi fl-UE u, fejn rilevanti, f’pajjiżi terzi u f’organizzazzjonijiet internazzjonali.

Aħna nippubblikaw ir-rapport fuq is-sit web tagħna, u nibagħtu kopji lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

L-informazzjoni arkivjata għall-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 – il-predeċessur tagħna – tiġi ppubblikata fuq il-link li ġej:

Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29