Jaarverslag

In het jaarverslag van de EDPB zijn onze activiteiten van het hele jaar samengevat en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de praktische toepassing van onze richtsnoeren;
  • verslagen van onze aanbevelingen en best practices;
  • onze bindende besluiten;
  • het niveau van de bescherming van de persoonsgegevens van mensen in de EU en, waar passend, in derde landen en bij internationale organisaties.

Wij publiceren het jaarverslag op onze website. Ook sturen wij het jaarverslag  naar het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie.

De gearchiveerde documenten van de Artikel 29-werkgroep (WP29, onze voorganger) zijn te vinden via de volgende link:

Groep gegevensbescherming artikel 29