Tekijänoikeus

Tämän verkkosivuston sisällössä on teksti- ja multimediatietoja, kuten tekstejä, piirroksia, grafiikkaa, logoja, kuvakkeita, kuvia, ääni- ja videoaineistoa, valokuvia, ohjelmia ja kuvailtua teknologiaa. Ne ovat suojattuja teollis- ja tekijänoikeuksiin sovellettavien kansallisten ja kansainvälisten lakien säännösten nojalla.

Nämä teksti- ja multimediatiedot ovat joko Euroopan tietosuojaneuvoston ja/tai niiden tekijöiden tai edunsaajien yksinomaista omaisuutta. Teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat ovat luopuneet oikeudestaan saada nimensä tai muun viittauksen näkyviin tälle verkkosivustolle toimittamissaan tiedoissa.

Asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti käyttäjän on kunnioitettava Euroopan tietosuojaneuvoston ja kolmansien osapuolien hallussa olevia teollis- ja tekijänoikeuksia tämän rajoittamatta missään sitovissa säännöksissä esitettyjä oikeuksia ja poikkeuksia.

Kaikkien tämän verkkosivuston tietojen uudelleenkäyttö kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin on sallittu seuraavin ehdoin:

  • Uudelleenkäyttäjän on ilmoitettava asiakirjan lähde;
  • Asiakirjan alkuperäistä tarkoitusta tai viestiä ei saa vääristää;
  • Euroopan tietosuojaneuvosto ei vastaa uudelleenkäytöstä johtuvista seurauksista.

Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan sellaisten teksti- ja multimediatietojen uudelleentuotantoa, jotka ovat Euroopan tietosuojaneuvoston tai kolmansien osapuolten omaisuutta ja joiden käyttöoikeudet ovat Euroopan tietosuojaneuvoston hallussa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan poistamatta tai muuttamatta viittauksia tekijään tai lähteeseen ja olemaan kiertämättä asiakirjojen ja multimediatietojen suojaamiseksi käyttöön otettuja teknisiä toimenpiteitä, kuten tulostus- tai latausrajoituksia ja näkyvää tai näkymätöntä tunnisteiden merkintää. Mahdolliset rikkomukset voivat johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin menettelyihin.

Jos tietyn tiedon oikeuksien haltijan henkilöllisyydestä tai käyttöehdoista on epäilystä, sivustovastaavalle voi lähettää tietopyynnön.

Kattavasta selvityksestä huolimatta Euroopan tietosuojaneuvosto ei ole ehkä pystynyt määrittämään tiettyjen sivustolla näkyvien asiakirjojen tekijöitä tai oikeuksien haltijoita. Jos olet tällainen oikeudenhaltija tai olet löytänyt tällaisen oikeudenhaltijan tai olemme tehneet virheen, olemme kiitollisia, jos otat yhteyttä sivustovastaavaan.