Yhdenmukaisuutta koskevat suuntaviivat

Tietosuojaneuvosto käyttää yhdenmukaisuusmekanismia edistääkseen yleisen tietosuoja-asetuksen yhdenmukaista soveltamista eurooppalaisten valvontaviranomaisten keskuudessa:

  • Lausunnot
    Tietosuojaneuvosto voi antaa lausuntoja yleisen tietosuoja-asetuksen yleisestä soveltamisesta tai mistä tahansa asiasta, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota.

Tämän lisäksi tietosuojaneuvosto antaa lausuntoja joistakin eurooppalaisten valvontaviranomaisten tekemistä päätöksistä, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia. Viranomaisten on toimitettava päätösten luonnokset tietosuojaneuvostolle ennen niiden hyväksymistä, ja neuvosto antaa niistä lausunnon.

Jos viranomaiset eivät noudata tietosuojaneuvoston antamaa lausuntoa, tämä voi tehdä sitovan päätöksen.

 

  • Sitovat päätökset
    Yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään kiistanratkaisumenettelystä, jonka avulla tietosuojaneuvosto voi tehdä sitovia päätöksiä, jos valvontaviranomaiset ovat keskenään eri mieltä tai jos kansallinen viranomainen ei noudata kuultavana olevaa päätösluonnosta koskevaa tietosuojaneuvoston lausuntoa. Kansallisten valvontaviranomaisten on noudatettava päätöksenteossaan tietosuojaneuvoston sitovia päätöksiä.