Autorių teisės

Šios svetainės turinį sudaro tekstiniai duomenys ir daugialypės terpės elementai, pvz., tekstai, piešiniai, grafikai, logotipai, piktogramos, atvaizdai, garso ir vaizdo medžiaga, nuotraukos, programos ir apibūdintos technologijos, kurių apsauga užtikrinama laikantis intelektinei nuosavybei taikomų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų.

Šie tekstiniai duomenys ir daugialypės terpės elementai yra išimtinė Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV) ir (arba) jų autorių ir naudos gavėjų nuosavybė. Intelektinės nuosavybės teisės turėtojai atsisako savo teisės į tai, kad jų vardas ir pavardė (pavadinimas) arba bet kuri kita nuoroda būtų matoma ant jų šiai svetainei pateikiamų elementų.

Pagal susijusius teisės aktus naudotojai turi gerbti EDAV ir trečiųjų šalių turimas intelektinės nuosavybės teises nepažeisdami bet kokiose privalomose nuostatose nustatytų teisių ir išimčių.

Bet kokios šioje svetainėje pateiktos informacijos pakartotinis naudojimas komerciniais ir nekomerciniais tikslais leidžiamas laikantis toliau nurodytų sąlygų.

  • Pakartotinis naudotojas privalo nurodyti dokumento šaltinį.
  • Nereikėtų iškraipyti pradinės dokumentuose pateiktų žinučių prasmės.
  • Europos duomenų apsaugos valdyba negali būti laikoma atsakinga už jokias pasekmes, kurios atsiranda dėl pakartotinio informacijos naudojimo.

Pakartotinis naudojimas suprantamas kaip: „tekstinių duomenų ir daugialypės terpės elementų, kurie nuosavybės teise priklauso EDAV arba trečiosioms šalims ir kurių naudojimo teisės priklauso EDAV, atgaminimas“.

Naudotojas įsipareigoja neištrinti arba nekeisti autoriaus arba šaltinio nuorodų ir nesiekti apeiti techninių priemonių, kurios nustatytos siekiant apsaugoti dokumentus ir daugialypės terpės elementus, pvz., spausdinimo arba atsisiuntimo apribojimai ir matomas arba nematomas žymėjimas. Bet koks pažeidimas gali užtraukti civilinę arba baudžiamąją atsakomybę.

Jei abejojama dėl teisių turėtojų tapatybės arba konkretaus elemento naudojimo sąlygų, žiniatinklio administratoriui galima nusiųsti prašymą pateikti informaciją.

Nepaisant plataus masto paieškos, visai įmanoma, kad EDAV negalėjo nustatyti tinklavietėje rodomų dokumentų tikrųjų autorių arba teisių turėtojų. Jeigu esate toks teisių turėtojas arba jeigu atpažinote tokį teisių turėtoją, arba jeigu pastebėjote, kad mes suklydome, būtume dėkingi, jeigu susisiektumėte su žiniatinklio administratoriumi.