Kansainvälinen yhteistyö

Tietosuojaneuvosto tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja EU:n ulkopuolisten maiden valvontaviranomaisten kanssa tukeakseen lainsäädännön tehokasta täytäntöönpanoa ja jakaakseen parhaita käytäntöjä.

Tämä tehdään useissa kansainvälisissä puitteissa joko tietosuojaneuvoston roolissa tai yksittäisten jäsenten välityksellä. Tämän lisäksi edistetään yhteisiä koulutusohjelmia ja henkilöstövaihtoja.

Kansainvälisen yhteistyön puitteet

Seuraavassa on viitteellinen luettelo kansainvälisen yhteistyön puitteista, joissa työskennellään yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevissa asioissa:

 • Euroopan neuvosto (EN) on kansainvälinen toimielin, joka edistää ihmisoikeuksia ja myös tietosuojaa. Euroopan neuvoston yleissopimukseen yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä (yleissopimus 108) voivat liittyä sekä Euroopan maat että Euroopan ulkopuoliset maat
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) on kansainvälinen järjestö, joka edistää ihmisten taloudellista ja sosiaalista elämää kaikkialla maailmassa. OECD:n digitaalista talouden turvallisuutta ja yksityisyydensuojaa käsittelevä työryhmä (SPDE) työskentelee sellaisten toimintalinjojen parissa, joilla varmistetaan, että digitaalisella turvallisuudella ja yksityisyydensuojalla tuetaan digitaalisen talouden kehitystä
 • Tietosuojavaltuutettujen kansainvälinen konferenssi (ICDPPC) – maailmankonferenssi
 • Euroopan tietosuojaviranomaisten kevätkokous
 • Maailmanlaajuinen yksityisyyden suojan täytäntöönpanoa koskeva verkosto (GPEN) – yksityisyyden suojan täytäntöönpanoviranomaisten verkosto
 • Berlin Group – telealan tietosuojakysymysten kansainvälinen työryhmä (ICDPPC)
 • Tietosuojaviranomaisten ranskankielinen yhdistys (AFAPDP)
 • Keski- ja Itä-Euroopan tietosuojaviranomaiset (CEEDPA)
 • Yksityisyyden suojaa koskeva Aasian ja Tyynenmeren foorumi (APPA) – yksityisyyden suojaa käsittelevien aasialaisten viranomaisten verkosto
 • Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellinen yhteistyö (APEC)
 • Common Thread Network (CTN) – Kansainyhteisön tietosuojaviranomaisten verkosto
 • Iberoamerikkalainen tietosuojaverkosto (RIPD)