Drepturi de autor

Acest site conține date text și articole multimedia, cum ar fi texte, desene, grafică, logouri, pictograme, imagini, materiale audio și video, fotografii, programe și tehnologia descrisă, care sunt protejate prin dispozițiile legislației naționale și internaționale aplicabile proprietății intelectuale.

Aceste date textuale și articole multimedia sunt proprietatea exclusivă a Comitetului European pentru Protecția Datelor (CEPD) și/sau a autorilor și beneficiarilor acestora. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală renunță la dreptul ca numele lor sau alte indicații să apară pe elementele pe care le furnizează pentru acest site.

În conformitate cu legislația relevantă, utilizatorul trebuie să respecte drepturile de proprietate intelectuală deținute de CEPD și de terți, fără a aduce atingere drepturilor și excepțiilor prevăzute de dispozițiile obligatorii.

Reutilizarea informațiilor de pe acest site este autorizată în scopuri comerciale și necomerciale, în următoarele condiții:

  • reutilizatorul este obligat să recunoască sursa documentului;
  • semnificația inițială sau mesajul documentelor nu trebuie distorsionate;
  • Comitetul European pentru Protecția Datelor nu poate fi tras la răspundere pentru consecințele care rezultă din reutilizare.

Reutilizarea este înțeleasă ca: „reproducerea datelor textuale și a articolelor multimedia care sunt proprietatea CEPD sau a terților și pentru care CEPD deține drepturile de utilizare”.

Utilizatorul se obligă să nu șteargă și să nu modifice indicațiile autorului sau sursei și să nu încerce să eludeze măsurile tehnice aplicate pentru a proteja documentele și articolele multimedia, cum ar fi restricțiile de imprimare sau descărcare și etichetarea vizibilă sau invizibilă. Orice încălcare poate duce la declanșarea de proceduri civile și penale.

În caz de incertitudine cu privire la identitatea titularilor de drepturi sau la condițiile de utilizare ale unui anumit element, se poate trimite o cerere de informații către administratorul de rețea.

În ciuda cercetărilor ample, este posibil ca CEPD să nu fi putut identifica anumiți autori sau titulari de drepturi pentru unele documentele care apar pe site. Dacă sunteți un astfel de titular de drepturi sau dacă ați identificat un astfel de titular de drepturi sau dacă există o greșeală din partea noastră, v-am fi recunoscători dacă ați contacta administratorul de rețea.