Career opportunities

Organisaatio

Sihteeristö tarjoaa tietosuojaneuvostolle analyysi-, hallinto- ja logistiikkatukea muun muassa hoitamalla viestintää, valmistelemalla asiakirjoja ja järjestämällä kokouksia.

Mitä tarjoamme

Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä sekä ystävällisen ja itsenäisen työympäristön ilman liiallista byrokratiaa.

Noudatamme kunnianhimoista yhtäläisten oikeuksien strategiaa, jonka avulla voit toteuttaa kykyjäsi.

Kunnianhimoinen oppimis- ja kehittämispolitiikkamme tukee sinua urakehityksessäsi ja parantaa henkilökohtaisia taitojasi.

Sihteeristön henkilöstö on Euroopan tietosuojavaltuutetun palveluksessa. EU:n toimielimen työntekijänä hyödyt kaikista uraa, palvelukseen ottamista, urakehitystä, palkkaa ja etuja koskevista mahdollisuuksista, joista säädetään henkilöstösäännöissä.

Palvelukseen ottaminen

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Palvelukseen ottaminen tapahtuu avointa toimea koskevan ilmoituksen avulla seuraaviin tehtäviin:

Virkamiehet

Jos avointa toimea ei täytetä sisäisesti, julkaisemme sitä koskevan ilmoituksen toimielinten vapaita toimia koskevalla sivulla, jota voi tarkastella kaikkien EU:n toimielinten intranetissä.

Toimi on avoin kaikkien EU:n toimielinten virkamiehille. Jos hakija täyttää kaikki pätevyysvaatimukset, tehdään toimielinten välinen siirto.

Koska sihteeristön henkilöstöön sovelletaan henkilöstösääntöjä ja samaa liikkuvuuspolitiikkaa kuin suurempien EU:n toimielinten henkilöstöön, voit siirtää palkkaluokkasi, tasosi, ikälisäsi ja muut uratekijät saumattomasti eli et menetä mitään oikeuksiasi, jos työskentelet meillä.

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Silloin tällöin otamme palvelukseen tietosuoja-asiantuntijoita ja muuta hallintohenkilöstöä määräaikaissopimuksilla (”sopimussuhteiset toimihenkilöt”).

Otamme toimihenkilöitä palvelukseen hakijajoukosta (joka on tallennettu tietokantaan) EPSOn järjestämän, CAST-menettelynä tunnetun valintamenettelyn kautta.

Harkitsemme kuitenkin myös oma-aloitteisesti lähetettyjä hakemuksia (avoimia hakemuksia) tiettyihin tietosuoja-asiantuntijoiden, muiden alojen asiantuntijoiden tai hallinnollisiin tehtäviin.

Ota yhteyttä osoitteeseen recruitment@edps.europa.eu, jos haluat lisätietoja tai lähettää oma-aloitteisen hakemuksen. Jos haluat lähettää hakemuksen, ilmoita, että haet toimea tietosuojaneuvoston sihteeristössä.

Kansalliset asiantuntijat

EU:n jäsenvaltioiden kansallisten julkisen sektorin elinten henkilöstöstä otetaan silloin tällöin kansallisia asiantuntijoita työskentelemään sihteeristössä määräaikaisesti.

Kansalliset asiantuntijat saavat arvokasta kokemusta EU:n tasolla ja antavat ammatilliset taitonsa ja kokemuksensa sihteeristön käyttöön.

Kun sihteeristössä on avoin kansallisen asiantuntijan toimi, otamme yhteyden kansallisiin tietosuojaviranomaisiin ja pyydämme hakemuksia.

Pyydämme lisäksi apua kansallisilta pysyviltä edustustoilta EU:ssa löytääksemme sopivia hakijoita.

Hakemuksia EI voi lähettää suoraan tähän ohjelmaan, vaan hakijoiden on toimitettava hakemukset työnantajansa kautta. Työnantaja maksaa heidän palkkansa komennuksen ajalta.

Ota yhteyttä osoitteeseen sne@edps.europa.eu saadaksesi lisätietoja.

Väliaikainen henkilöstö

Tarpeen mukaan otamme palvelukseen henkilöstöä lyhytaikaisesti enintään kuuden kuukauden sopimuksella. Tämä tapahtuu tilapäistä työvoimaa välittävien yritysten kautta.

Harjoittelu

Sihteeristöllä on viiden kuukauden harjoitteluohjelma, jossa yliopistosta vastavalmistuneille tarjotaan mahdollisuus soveltaa opintojensa aikana saamiaan tietoja sekä saada käytännön kokemusta sihteeristön päivittäisissä tehtävissä.

Ohjelma toteutetaan kahdesti vuodessa alkaen sekä loka- että maaliskuussa. Tavallisesti ohjelmaan osallistuu kaksi harjoittelijaa kerrallaan.

Otamme myös yliopisto- ja tohtoriopiskelijoita lyhytaikaiseen palkattomaan harjoitteluun tarkkojen ja rajattujen ehtojen mukaisesti.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Ota yhteyttä osoitteeseen stage@edps.europa.eu, jos haluat lisätietoja.