EDPB:n sihteeristö

Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPB) sihteeristö sijaitsee Brysselissä ja tarjoaa analyyttistä, hallinnollista ja logistista tukea Euroopan tietosuojaneuvostolle. Se sisältää:

  • EDPB:n lausuntojen, sitovien päätösten ja muiden tekstien valmistelun, laatimisen, kääntämisen ja julkaisemisen
  • viestinnän varmistamisen EU:n toimielinten ja kansalaisten kanssa
  • IT-ratkaisujen tarjoamisen EDPB:n jäsenten välistä viestintää varten 
  • EDPB:n kokousten järjestämisen.

EDPB:n sihteeristö koostuu oikeudellisesta yksiköstä, viestintäyksiköstä, IT-yksiköstä ja hallintoyksiköstä.

Sihteeristön henkilöstö työskentelee Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPS) palveluksessa ja EDPB:n puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti. EDPB:n ja EDPS:n välisen yhteistyön ehdot vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa.

 

Isabelle VEREECKEN
Isabelle VEREECKEN
Head of the EDPB Secretariat
Gwendal LE GRAND
Gwendal LE GRAND
Deputy Head of Unit
Myriam GUFFLET
Litigation and International Affairs Sector
Carolina FOGLIA
Legal Affairs - Cooperation and Enforcement Sector
Greet GYSEN
Information and Communications Sector
Effrosyni PANAGOU
Administrative Matters Sector
Ahmed IMMOUN
IT Matters Sector