Vastuuvelvollisuutta koskevat välineet

Vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden edistämiseksi tietosuojaneuvosto pitää yllä kahta julkista rekisteriä:

  • käytännesäännöt, joissa keskitytään yleisen tietosuoja-asetuksen asianmukaiseen soveltamiseen henkilötietoja käsittelevillä aloilla ja erilaisissa yrityksissä, ja