Tehtävät ja velvollisuudet

Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPB) tavoitteena on varmistaa tietosuojalainsäädännön johdonmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano koko Euroopan talousalueella.

Tätä tarkoitusta varten EDPB:

 • Antaa kansallisille valvontaviranomaisille osoitettuja sitovia päätöksiä kiistan ratkaisemiseksi, kun valvontaviranomaiset täytäntöönpanevat yleistä tietosuoja-asetusta. Tällaisia kiistoja voi syntyä, jos valvontaviranomaiset eivät pääse sopimukseen rajatylittävästä tapauksesta.

  Image removed.
 • Antaa yleisiä ohjeita (mukaan lukien suuntaviivat, suositukset ja parhaat käytännöt), joilla selkeytetään ja edistetään ymmärrystä EU:n tietosuojalainsäädännöstä.

   
 • Antaa Euroopan komissiolle tai kansallisille valvontaviranomaisille osoitettuja lausuntoja:
  1. neuvoo Euroopan komissiota kaikissa henkilötietojen suojaan ja lainsäädäntöehdotuksiin liittyvissä kysymyksissä (yleisen tietosuoja-asetuksen 70 artikla). Joissakin tapauksissa EDPB antaa yhteisiä lausuntoja EDPS:n kanssa (yleisen tietosuoja-asetuksen (2018/1725) 42 artikla)
  2. varmistaa kansallisten valvontaviranomaisten toimien johdonmukaisuus rajat ylittävissä asioissa (yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artikla). Jos viranomaiset eivät noudata EDPB:n antamaa lausuntoa, EDPB voi antaa sitovan päätöksen.

    
 • Edistää ja tukee kansallisten valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä, myös täytäntöönpanon valvontaa.

   
 • Toimii koordinoidun valvontakomitean sihteeristönä. Laaja-alaisten tietojärjestelmien sekä EU:n elinten, laitosten ja virastojen koordinoitu valvonta järjestetään Euroopan tietosuojaneuvoston puitteissa.