Ophavsret

Dette websted indeholder tekstoplysninger og multimedieartikler som tekster, tegninger, grafikker, logoer, ikoner, billeder, lyd- og mediemateriale, fotografier, programmer og den beskrevne teknologi, som er beskyttet af bestemmelserne i national og international lovgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder.

Disse tekstdata og multimedieartikler tilhører udelukkende enten Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og/eller dets forfattere og beskyttelsesberettigede. Indehaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder giver afkald på deres ret til at få deres navn eller anden betegnelse vist på de artikler, som de leverer til dette websted.

I overensstemmelse med den relevante lovgivning skal brugeren respektere Det Europæiske Databeskyttelsesråds og tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder, uden at det berører de rettigheder og undtagelser, der er indeholdt i bindende retsregler.

Genbrug af oplysninger på dette websted er tilladt til kommercielle og ikke-kommercielle formål, under følgende betingelser:

  • Genbrug af dokumenter må kun ske med kildeangivelse
  • Dokumentets oprindelige mening eller budskab må ikke forvrænges
  • Det Europæiske Databeskyttelsesråd kan ikke gøres ansvarligt for konsekvenser, der skyldes genbrug.

Ved genbrug forstås: "reproduktion af tekstdata og multimedieartikler, som tilhører Det Europæiske Databeskyttelsesråd eller tredjeparter, og som Det Europæiske Databeskyttelsesråd har brugsretten til".

Brugeren forpligter sig til ikke at slette eller ændre forfatterens eller kildens angivelser og til ikke at forsøge at omgå de iværksatte tekniske foranstaltninger til beskyttelse af dokumenter og multimediartikler, herunder udskrivnings- eller downloadbegrænsninger og synlig eller usynlig tagging. Enhver overtrædelse kan medføre civil- og strafferetlig forfølgelse.

I de tilfælde, hvor der er tvivl om rettighedshavernes identitet, eller om betingelserne for brug af en specifik artikel, kan der sendes en anmodning om oplysninger til webmasteren.

Trods omfattende undersøgelser kan det muligvis ikke lykkes for Det Europæiske Databeskyttelsesråd at identificere visse forfattere af eller rettighedshavere til dokumenter, der vises på webstedet. Hvis du er en sådan rettighedshaver, eller foreligger der en fejltagelse fra vores side, må du meget gerne kontakte webmasteren.