Avtorske pravice

To spletišče vsebuje besedne podatke in večpredstavnostno gradivo, kot so besedila, risbe, grafični prikazi, logotipi, ikone, slike, avdio- in videogradivo, fotografije, programi in opisane tehnologije, zaščitene z določbami nacionalnega in mednarodnega prava, ki se uporabljajo za intelektualno lastnino.

Ti besedilni podatki in večpredstavnostno gradivo so v izključni lasti Evropskega odbora za varstvo podatkov (EOVP) in/ali njihovih avtorjev ali imetnikov. Imetniki pravic intelektualne lastnine se odrekajo pravici, da se na gradivu, ki ga predložijo za objavo na tem spletišču, navede njihovo ime ali katera druga oznaka.

Uporabnik mora v skladu z ustrezno zakonodajo spoštovati pravice intelektualne lastnine, ki so v lasti EOVP in tretjih oseb, brez poseganja v pravice in izjeme, zagotovljene z zavezujočimi določbami.

Dovoljena je ponovna uporaba informacij s tega spletišča za komercialne in nekomercialne namene, in sicer pod naslednjimi pogoji:

  • ponovni uporabnik mora navesti vir dokumenta;
  • prvotni pomen ali sporočilo dokumentov se ne sme izkrivljati;
  • EOVP ni odgovoren za nobene posledice, ki izhajajo iz ponovne uporabe.

Ponovna uporaba pomeni: „reprodukcijo besedilnih podatkov in večpredstavnostnega gradiva, ki so v lasti EOVP ali tretjih oseb in za katere ima EOVP pravice uporabe“.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo izbrisal ali spremenil navedb avtorja ali vira in da ne bo poskušal zaobiti tehničnih ukrepov, vzpostavljenih za zaščito dokumentov in večpredstavnostnega gradiva, kot so omejitve glede tiskanja ali prenosa in vidno ali nevidno označevanje. Morebitne kršitve lahko privedejo do civilnega in kazenskega postopka.

Če dvomite o identiteti imetnikov pravic ali pogojev uporabe zadevnega gradiva, lahko skrbniku spletišča pošljete zahtevek za informacije.

Odboru EOVP kljub obsežnim raziskavam morda ni uspelo identificirati nekaterih avtorjev ali imetnikov pravic dokumentov, objavljenih na spletišču. Če ste tak imetnik pravice ali če ste identificirali takega imetnika pravice oziroma smo storili napako, vam bomo hvaležni, če to sporočite skrbniku spletišča.