Súbory cookie

Súbory cookie

Na našom webovom sídle používame súbory cookie. Súbor cookie je malý údaj, ktorý webové sídlo ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka.

Europa Analytics a jej súbory cookie

Europa Analytics je podniková služba, ktorá monitoruje a hodnotí účinnosť a efektívnosť webových sídiel Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) a Európskej komisie, ako aj iných webových sídiel, ktoré spravuje dátové centrum Komisie.

Využíva analytickú platformu s otvoreným zdrojovým kódom Matomo (bývalý Piwik), ktorú plne kontroluje Európska komisia. Táto platforma umožňuje ochranu osobných údajov koncových používateľov vďaka prvkom, ako je napríklad anonymizácia IP adresy. EDPB navyše vytvoril funkciu na správu súhlasov používateľov so zhromažďovaním údajov o prezeraní stránok na anonymizované štatistiky.

Informácie o ochrane osobných údajov a opatrenia služby Europa Analytics

Služba Europa Analytics je konfigurovaná tak, aby využívala doménu druhej úrovne europa.eu (ktorú využívajú webové sídla európskych inštitúcií) a ukladala súbory cookie hostiteľskej domény.

Súbory cookie (z Matomo), ktoré používa služba Europa Analytics, umožňujú Európskej komisii sledovať ďalej uvedené informácie o návštevníkoch. Tieto informácie sa používajú na prípravu súhrnných štatistických správ o aktivite návštevníkov, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje:

 • IP adresa (maskovaná),
 • poloha: krajina, región, mesto, približná zemepisná šírka a dĺžka (geolokácia),
 • dátum a čas žiadosti (návšteva sídla),
 • názov prezeranej stránky (Page Title),
 • URL adresa prezeranej stránky (Page URL),
 • URL adresa stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL),
 • rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa,
 • miestny čas v časovom pásme návštevníka,
 • súbory, na ktoré návštevník klikol a ktoré si prevzal (Download),
 • odkazy na externú doménu, na ktorú používateľ klikol (Outlink),
 • čas vygenerovania stránok (čas potrebný na to, aby webový server vygeneroval webové stránky a potom ich návštevník prevzal: rýchlosť stránky: Page speed),
 • hlavný jazyk používaného prehliadača (hlavička Accept-Language),
 • verzia prehliadača, doplnky prehliadača (PDF, Flash, Java…), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (hlavička User-Agent),
 • jazyk navštívenej stránky,
 • kampane,
 • vyhľadávanie na sídle,
 • podujatia.

Na zlepšenie presnosti vypracúvaných správ sa informácie ukladajú aj v súboroch cookie hostiteľskej domény a následne ich zhromažďuje služba Europa Analytics:

 • náhodné jedinečné IČ návštevníka,
 • čas prvej návštevy konkrétneho návštevníka,
 • čas predchádzajúcej návštevy konkrétneho návštevníka,
 • počet návštev konkrétneho návštevníka.

Európska komisia si ponecháva plnú kontrolu nad údajmi zhromaždenými prostredníctvom vlastných súborov cookie tak, že ich uchováva na serveroch, ktoré sú v jej úplnom vlastníctve a pod jej úplnou kontrolou.

Okrem určitých relačných súborov cookie Matomo generuje aj trvalý súbor cookie s náhodným ID, čo službe Europa Analytics umožňuje zistiť, kedy sa používateľ na dané webové sídlo vráti. Tento súbor cookie zostáva v zariadení užívateľa počas 13 mesiacov, a potom sa z neho automaticky vymaže.

 • Súbory cookie hostiteľskej domény sú súbory cookie zadávané webovým sídlom, ktoré ste navštívili. Môže ich čítať iba uvedené webové sídlo. Webové sídlo môže okrem toho potenciálne využívať externú službu na analýzu spôsobu, akým ľudia používajú webové sídlo. Europa Analytics na tento účel zadáva svoje vlastné súbory cookie a nevyužíva žiadne externé subjekty.

 • Trvalé súbory cookie sú súbory cookie uložené vo vašom počítači, ktoré sa na rozdiel od relačných súborov cookie pri zatvorení prehliadača automaticky nevymažú. Trvalé súbory cookie sa používajú len na vašu opätovnú identifikáciu pri ďalšej návšteve.

Súhlas so zhromažďovaním údajov o prezeraní stránok vrátane osobných údajov na tvorbu anonymizovaných štatistík

Služba Europa Analytics štandardne NESLEDUJE históriu prezerania stránok návštevníkmi nášho webového sídla. Môžete sa však rozhodnúť, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov zhromaždených počas prezerania nášho webového sídla, čo nám umožní vypracovať anonymizovanú štatistiku.

Ak na svojom webovom prehliadači zvolíte možnosť „Do not track“ (objasnenie nájdete ďalej), budeme rešpektovať vašu voľbu a vaša história prezerania stránok na našom webovom sídle sa nebude na účely anonymizovaných štatistík sledovať.

Ak ste možnosť „Do not track“ nepovolili, zobrazí sa vám banner o súboroch cookie, ktorý vám umožní sa rozhodnúť, a nainštaluje sa vám súbor cookie s názvom „edp_cookie_agree“ na sledovanie vašej voľby. Ak vyjadríte súhlas so spracúvaním údajov uvedených vyššie, služba Europa Analytics sa aktivuje a načítajú sa príslušné súbory cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo ho kedykoľvek znovu udeliť.

Súbor „edp_cookie_agree“ bude po 6 mesiacoch vymazaný: ak potom nie je zvolená možnosť „Do not track“, opäť sa vám zobrazí banner o súboroch cookie, ktorý vám umožní vašu voľbu obnoviť.

Ak ste v nastaveniach nepovolili žiadne súbory cookie, banner o súboroch cookie sa vám zobrazí pri každej návšteve nášho webového sídla.

Ak chcete poskytnúť súhlas (alebo odvolať svoj súhlas ) s analýzou:

PRIJAŤ ODMIETNUŤ

Nesledovať preferencie

Funkcia „Do not track“ (Nesledovať) umožňuje návštevníkom odmietnuť sledovanie ich aktivít webovými sídlami. Možnosť „Do not track“ je dostupná v niekoľkých prehliadačoch vrátane:

Obmedzený prístup k informáciám

Celá analytická dátová komunikácia je šifrovaná prostredníctvom protokolu HTTPS. Analytické správy vytvorené službou Europa Analytics sú dostupné len prostredníctvom Autentifikačného systému Európskej komisie (ECAS) pre oprávnených zamestnancov Komisie, ktorí pracujú s platformou Matomo, príslušných zamestnancov európskych inštitúcií alebo riadne oprávnených externých subdodávateľov, od ktorých sa môže vyžadovať, aby analyzovali, vyvíjali a/alebo pravidelne udržiavali niektoré webové sídla.

Maskovanie IP adries

Poznámka: inštitúcia, mesto a krajina pôvodu sa na štatistické účely odvodzujú z úplnej IP adresy, potom sa údaje ukladajú a agregujú a nakoniec sa aplikuje maskovanie. Služba Europa Analytics využíva mechanizmus anonymizácie IP, ktorý automaticky zamaskuje časť IP (internetového protokolu) každého návštevníka, čím účinne znemožní identifikovať konkrétneho návštevníka portálu Europa iba na základe jeho IP adresy.

Logy návštevníkov

Služba Europa Analytics automaticky vymaže logy návštevníkov po 13 mesiacoch. Agregované dátové súbory, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje, Európska komisia uchováva počas neurčeného obdobia na analytické účely.

Kontakt

Konkrétne otázky týkajúce sa uchovávania a používania údajov služby Europa Analytics alebo žiadosti o ďalšie informácie o politike EDPB týkajúcej sa súborov cookie je možné posielať nášmu správcovi webových stránok.

V prípade otázok o spracúvaní osobných údajov sa môžete obrátiť aj na zodpovednú osobu EDPB.