Küpsised

Küpsised

Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsis on väike fail, mille veebileht salvestab külastaja arvutisse või mobiilseadmesse.

Europa Analytics ja selle küpsised

Europa Analytics on äriteenus, mille abil jälgitakse ja hinnatakse Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Komisjoni veebilehtede ning ka muude komisjoni andmekeskuse hallatavate veebilehtede tõhusust ja tulemuslikkust.

See põhineb avatud lähtekoodiga analüütikaplatvormil Matomo (varem Piwik), mida kontrollib täielikult Euroopa Komisjon. Platvorm võimaldab kaitsta lõppkasutajate isikuandmeid IP-aadressi tuvastamist takistavate ja muude funktsioonide abil. Peale selle on Euroopa Andmekaitsenõukogu välja töötanud funktsiooni, mis aitab hallata kasutajatelt lehe kasutusandmete kogumise nõusoleku küsimist anonüümitud statistika eesmärgil.

Andmekaitseteave ja -meetmed teenuses Europa Analytics

Europa Analytics on konfigureeritud kasutama teise taseme domeeni europa.eu (kus asuvad Euroopa institutsioonide veebilehed) ja salvestama esimese poole küpsiseid.

Europa Analyticsi kasutatavad küpsised (Matomo) võimaldavad Euroopa Komisjonil koguda külastajate kohta allpool kirjeldatud teavet. Seda teavet kasutatakse külastajate tegevuse statistiliste koondaruannete koostamiseks, mis ei sisalda isikuandmeid:

 • IP-aadress (maskitud);
 • asukoht: riik, piirkond, linn, ligikaudne laius- ja pikkuskraad (asukohatuvastus);
 • päringu kuupäev ja kellaaeg (lehe külastamine);
 • vaadatud lehe pealkiri (veebilehe pealkiri);
 • vaadatud lehe URL (veebilehe URL);
 • enne käesolevat lehte vaadatud veebilehe URL (lähtekoha URL);
 • kasutaja seadme ekraani eraldusvõime;
 • külastaja ajavööndi kellaaeg;
 • failid, millel klõpsati ja mis alla laaditi (allalaadimine);
 • välisdomeenile viivad lingid, millel klõpsati (väljundlink);
 • veebilehtede genereerimise aeg (aeg, mis kulub veebiserveril veebilehtede genereerimiseks ja külastajal nende allalaadimiseks: lehe avanemiskiirus);
 • kasutatava veebilehitseja põhikeel (Accept-Language header);
 • brauseri versioon, brauseri pistikprogrammid (PDF, Flash, Java jne), operatsioonisüsteemi versioon, seadme identifikaator (User-Agent header);
 • külastatud veebilehe keel;
 • kampaaniad;
 • otsingud veebilehel;
 • sündmused.

Aruannete täpsuse huvides salvestatakse meie veebilehe esimese poole küpsistes ka järgmine Europa Analyticsi kogutav teave:

 • külastaja kordumatu juhuslik tunnus;
 • konkreetse külastaja esimese külastuse aeg;
 • konkreetse külastaja eelmise külastuse aeg;
 • konkreetse külastaja külastuste arv.

Euroopa Komisjonil on täielik kontroll esimese poole küpsistega kogutud andmete üle, sest andmeid säilitatakse täielikult Euroopa Komisjonile kuuluvates ja tema hallatavates serverites.

Lisaks seansiküpsistele genereerib Matomo juhusliku tunnusega püsiküpsise, mille abil Europa Analytics tunneb seadme ära, kui kasutaja lehte uuesti külastab. See küpsis aegub 13 kuu möödudes, mil kasutaja seadmest automaatselt eemaldatakse.

 • Esimese poole küpsised on külastatava veebilehe paigutatavad küpsised. Neid saab lugeda üksnes see veebileht. Samuti võib veebileht kasutada välist teenust, et analüüsida, kuidas külastajad lehte kasutavad. Europa Analytics paigutab selleks oma küpsise ega kasuta väliste poolte teenuseid.
 • Püsiküpsised on arvutisse salvestatavad küpsised, mida erinevalt seansiküpsistest brauseri sulgemisel automaatselt ei kustutata. Püsiküpsiseid kasutatakse üksnes selleks, et leht teid järgmisel külastusel uuesti ära tunneks.

Nõusolek lehe kasutusandmete, sealhulgas isikuandmete kogumiseks anonüümitud statistika koostamiseks

Europa Analytics EI kogu vaikimisi andmeid selle kohta, kuidas kasutajad meie lehte kasutavad. Siiski võite anda nõusoleku, et saaksime teie lehekülastusel kogutud isikuandmeid töödelda anonüümitud statistika koostamiseks.

Kui olete brauseris aktiveerinud mittejälitamise („Do Not Track“ ehk „Ära jälita“, vt selgitus allpool), austame teie otsust ega kogu anonüümitud statistika eesmärgil andmeid selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate.

Kui te ei ole mittejälitamist aktiveerinud, kuvatakse küpsiste aken, kus saate teha valiku ja lubada küpsise „edp_cookie_agree“ paigaldamise, mille abil saame teie valikut hallata. Kui annate nõusoleku eespool nimetatud andmete töötlemiseks, käivitatakse teenus Europa Analytics ja laaditakse teatud vajalikud küpsised. Teil on alati võimalus oma nõusolek tagasi võtta või anda igal ajal uus nõusolek.

Küpsis „edp_cookie_agree“ aegub 6 kuu pärast: kui mittejälitamine ei ole aktiveeritud, kuvatakse teile seejärel uuesti küpsiste aken, et saaksite oma valikut uuendada.

Kui olete kõikidest küpsistest loobunud, kuvatakse küpsiste aken iga kord, kui meie veebilehte külastate.

Kui soovite anda nõusoleku analüütiliste andmete kogumiseks (või võtta oma nõusolek tagasi), toimige alljärgnevalt:

NÕUSTUN KEELDUN

Mittejälitamise eelistused

Mittejälitamine võimaldab kasutajatel loobuda veebilehepoolsest jälitamisest. Mittejälitamise suvandid on olemas mitmes brauseris, sealhulgas:

Piiratud juurdepääs teabele

Kogu analüütiliste andmete vahetus krüptitakse HTTPS-protokolli kaudu. Europa Analyticsi koostatavatele analüütilistele aruannetele on Euroopa Komisjoni autentimissüsteemi (ECAS) kaudu juurdepääs üksnes komisjoni volitatud töötajatel, kes töötavad Matomoga, samuti Euroopa institutsiooni asjaomastel töötajatel või vajaliku volitusega alltöövõtjatel, kes teatud veebilehti analüüsivad, arendavad ja/või korrapäraselt hooldavad.

IP-aadressi maskimine

Märkus: enne maskimist tuletatakse IP-aadressi täisvariandist institutsioon, linn ja päritoluriik; need andmed salvestatakse ja koondatakse statistika eesmärgil. Europa Analytics kasutab IP tuvastamist takistavat mehhanismi, mis automaatselt varjab osa iga külastaja IP-st (internetiprotokollist) ning seega välistab domeeni Europa konkreetse külastaja tuvastamise üksnes IP-aadressi abil.

Külastuslogid

Europa Analytics kustutab külastuslogid automaatselt 13 kuu pärast. Euroopa Komisjon säilitab isikuandmeid mittesisaldavaid koondandmestikke analüüsi otstarbel määramatu aja jooksul.

Kontaktandmed

Konkreetsed küsimused, kuidas Europa Analyticsi andmeid säilitatakse ja kasutatakse, või teabenõuded Euroopa Andmekaitsenõukogu küpsiste kasutamise põhimõtete kohta võib saata meie veebimeistrile.

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võite ühendust võtta ka Euroopa Andmekaitsenõukogu andmekaitseametnikuga.