Бисквитки

Бисквитки

На нашия уебсайт използваме бисквитки. Те са кратка информация, която даден уебсайт записва върху компютъра или мобилното устройство на посетителя.

Уебсайтът Europa Analytics и неговите бисквитки

Europa Analytics е корпоративната услуга за наблюдение и оценка на ефективността и ефикасността на уебсайтовете на ЕКЗД и Европейската комисия, както и на други уебсайтове, чийто хостинг се осигурява от центъра за електронно обработване на данни на Комисията.

Тя използва аналитична платформа с отворен код — Matomo (преди това Piwik), която е изцяло под контрола на Европейската комисия. Тази платформа дава възможност за защита на личните данни на крайните ползватели, благодарение на характеристики като анонимизиране на IP адреса. Освен това, за целите на анонимизираната статистика, ЕКЗД е създал функция за управление на съгласието на потребителите за събиране на информация за извършените от тях търсения с браузъра.

Информация и мерки за защита на данните в Europa Analytics

Europa Analytics е конфигурирана да използва домейна от второ ниво- europa.eu (използван от уебсайтовете на европейските институции) и да съхранява бисквитки на първата страна.

Бисквитките (от Matomo), използвани от Europa Analytics, дават възможност на Европейската комисия да проследява следната информация за посетителите. Тази информация се използва за изготвяне на обобщени статистически отчети за дейността на посетителите, които не съдържат лични данни:

 • IP адрес (анонимизиран);
 • Местоположение: държава, регион, град, приблизителна географска дължина и ширина (географско позициониране);
 • Дата и час на заявката (посещение на сайта);
 • Название на разглежданата страница (Название на страницата);
 • URL адрес на разглежданата страница (URL адрес на страницата);
 • URL адрес на страницата, разглеждана преди текущата (препращащ URL адрес);
 • Разделителна способност на екрана на устройството на потребителя;
 • Час в местната часова зона на посетителя;
 • Файлове, които са активирани и които са изтеглени (изтегляне);
 • Връзки към външен домейн, които са активирани (изходяща връзка);
 • Време за генериране на страници (необходимото време за генериране на уеб страници от уеб сървъра и последващо изтегляне от посетителя: Скорост на страница);
 • Основен език на използвания браузър (Заглавие Accept-Language);
 • Версия на браузъра, добавки на браузъра (PDF, Flash, Java, …), версия на операционна система, идентификатор на устройство (Заглавия User-Agent);
 • Език на посетената страница;
 • Кампании;
 • Търсене в сайта;
 • Събития.

За да се подобри точността на изготвените доклади, информацията се съхранява от уебсайта и в бисквитка на първата страна и след това се събира от Europa Analytics:

 • Случаен уникален идентификатор на посетителя;
 • Час на първото посещение на конкретния посетител;
 • Час на предишното посещение на конкретния посетител;
 • Брой посещения на конкретния посетител.

Европейската комисия запазва пълен контрол върху данните, събирани чрез бисквитки на първата страна, като съхранява данните на сървъри, които са изцяло собственост на Комисията и са под неин собствен контрол.

Освен някои сесийни бисквитки, Matomo генерира и постоянна бисквитка със случаен идентификатор, което позволява на Europa Analytics да установява кога даден потребител отново посещава сайта. Тази бисквитка има срок на валидност 13 месеца, след което автоматично се отстранява от устройството на потребителя.

 • Бисквитките на първата страна са бисквитки, които се създават от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги разчита. Освен това има възможност даден уебсайт да може да ползва външна услуга за анализиране на начина, по който хората го използват. Europa Analytics създава своя собствена бисквитка, за да прави това, и не използва външни страни.
 • Постоянните бисквитки се запаметяват на вашия компютър и не се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийната бисквитка, която се изтрива, когато го затворите. Постоянните бисквитки се използват само за повторното ви идентифициране при следващото ви посещение на сайта.

Съгласие за събиране на информация за търсенето чрез браузъра ви, включително лични данни, за целите на изготвянето на анонимизирана статистика.

По подразбиране, Europa Analytics НЕ извършва проследяване на търсенето чрез браузъра на посетителите на нашия уебсайт. Имате възможност обаче, да се съгласите ние да обработваме всякакви лични данни, събрани по време на сърфирането ви из нашия уебсайт, с цел  изготвяне на  анонимизирана статистика.

Ако активирате опцията „Не ме проследявай“ (вж. по-долу за пояснение) в своя интернет браузър, ще уважим избора ви и историята на търсенето чрез браузъра в нашия уебсайт няма да бъде проследявана за целите на анонимизираната статистика.

Ако не сте активирали опцията „Не ме проследявай“, ще се покаже надпис да направите своя избор, дали да бъде инсталирана бисквитка, наречена „edp_cookie_agree“, за да може да се проследи изборът ви. Ако се съгласите с горепосоченото обработване, Europa Analytics се активира и се инсталират съответните бисквитки. Винаги можете да решите да оттеглите съгласието си или отново да го дадете по всяко време.

Срокът на валидност на бисквитката „edp_cookie_agree“ изтича след 6 месеца, след което, ако опцията „Не ме проследявай“ не е активирана, ще се покаже отново надписът за бисквитки, за да подновите избора си.

В случай, че сте деактивирали всички бисквитки, надписът за бисквитки ще се показва при всяко посещение на уебсайта.

Ако желаете да дадете съгласието си (или да го оттеглите) за извършване на анализи:

ПРИЕМАНЕ ОТКАЗ

Забрана на проследяването

Опцията „Не ме проследявай“ е функция, която позволява да не се извършва проследяване на посетителите от уебсайтове. Тя се предлага от редица браузъри, включително:

Ограничен достъп до информация

Цялата комуникация във връзка с аналитичните данните се шифрова с HTTPS протокол. Достъпът до аналитичните доклади, генерирани от Europa Analytics, се осъществява само чрез системата на Европейската комисия за идентификация (ECAS) от упълномощени служители на Комисията, занимаващи се с Matomo, съответният персонал на европейските институции или надлежно упълномощени външни подизпълнители, на които евентуално се възлага да анализират, да разработват и/или редовно да поддържат определени сайтове.

Маскиране на IP адреси

Забележка: за статистически цели институцията, градът и държавата на произход се определят от пълния IP адрес, след което те се съхраняват и обобщават, преди да се приложи маскиране. Europa Analytics използва механизъм за анонимизиране на IP адреса, който автоматично маскира част от IP адреса (на интернет протокол) на всеки посетител, като прави практически невъзможно да се идентифицира конкретен посетител на сайта единствено чрез IP адреса.

Записи за посещения

Europa Analytics автоматично изтрива записите за посещения след 13 месеца. Обобщеният набор от данни, в който не се съдържат лични данни, се съхранява за неопределен период от Европейската комисия за целите на анализа.

За контакти

Конкретни въпроси за съхранението и използването на данни от Europa Analytics или искания за допълнителна информация относно политиката на ЕКЗД във връзка с бисквитките можете да изпращате на нашия уеб администратор.

Ако имате въпроси относно обработката на лични данни, можете също така да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на ЕКЗД.