Viešosios konsultacijos

Siekdami kaupti visų suinteresuotųjų subjektų ir piliečių nuomones ir informaciją jiems rūpimais klausimais, rengiame viešąsias konsultacijas.

Atminkite, kad jūsų atsakymus galime skelbti savo interneto svetainėje. Per kiekvieną konsultaciją pateikiame pareiškimą dėl privatumo, kuriame nurodoma, kaip tvarkome asmens duomenis ir kokios yra jūsų teisės.