Bendrosios gairės

Siekdami skatinti vienodą Europos duomenų apsaugos teisės aktų supratimą tiek ES, tiek visame pasaulyje, rengiame bendrąsias gaires.

Aiškiname duomenų apsaugos nuostatas, patariame Europos Komisijai ir aiškiname visuomenei ir suinteresuotiesiems subjektams, kaip suprantame jų teises ir pareigas.

Galime skelbti gaires, rekomendacijas ir gerąją patirtį, susijusią su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Teisėsaugos direktyva, taip pat kitus dokumentus.