Atskaitomybės priemonės

Siekdami skatinti atskaitomybę ir atvirumą, skelbiame du viešus registrus:

  • elgesio kodeksų, kuriuose aiškinamas tinkamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas įvairiuose duomenų tvarkymo sektoriuose ir įvairiose įmonėse;