Forretningsorden og aftalememorandum

Forretningsordenen indeholder de vigtigste regler for Databeskyttelsesrådets drift. Den beskriver:

  • hvordan Databeskyttelsesrådet er organiseret
  • hvordan dets medlemmer samarbejder
  • hvordan dets formand og næstformænd vælges, og
  • dets arbejdsmetoder.

Se Databeskyttelsesrådets forretningsorden.

Aftalememorandummet er den aftale, som fastsætter vilkårene for samarbejdet mellem Databeskyttelsesrådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (Den Europæiske Tilsynsførende). Det gælder også for medarbejderne i sekretariatet, som stilles til rådighed af Den Europæiske Tilsynsførende for at bistå Databeskyttelsesrådet.

Se aftalememorandummet.