Kodukord ja vastastikuse mõistmise memorandum

Kodukord hõlmab Euroopa Andmekaitsenõukogu olulisimaid tegevuseeskirju. Eeskirjad kirjeldavad järgmist:

  • kuidas Euroopa Andmekaitsenõukogu on organiseeritud;
  • kuidas selle liikmed koos töötavad;
  • kuidas valitakse selle juhte ja asejuhte ning
  • selle töömeetodid.

Vt Euroopa Andmekaitsenõukogu kodukord.

Vastastikuse mõistmise memorandum on kokkulepe, mis sätestab Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektori koostöö tingimused.  Seda kohaldatakse ka sekretariaadile, kes tegutseb Euroopa Andmekaitseinspektori alluvuses, et toetada Euroopa Andmekaitsenõukogu.

Vt vastastikuse mõistmise memorandum.