Jednací řád a memorandum o porozumění

Jednací řád obsahuje nejdůležitější provozní pravidla sboru. Jednací řád popisuje:

  • jak je sbor organizován,
  • jak jeho členové spolupracují,
  • jak je volen jeho předseda a místopředsedové, a
  • jeho pracovní postupy.

Zobrazit jednací řád sboru.

Memorandum o porozumění je dohoda, která stanoví podmínky spolupráce mezi sborem a evropským inspektorem ochrany údajů (EIOÚ). Vztahuje se rovněž na pracovníky sekretariátu, které na podporu sboru poskytuje EIOÚ.

Zobrazit memorandum o porozumění.