Reglement en memorandum van overeenstemming

Het reglement bevat de belangrijkste regels voor de werking van de EDPB. In het reglement is beschreven:

  • hoe de EDPB is georganiseerd;
  • hoe de leden van de EDPB samenwerken;
  • hoe de voorzitter en vicevoorzitters van de EDPB worden gekozen; 
  • wat de werkmethoden van de EDPB zijn.

Reglement van het EDPB lezen.

Het memorandum van overeenstemming is de overeenkomst die de voorwaarden bevat voor de samenwerking tussen de EDPB en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ((European Data Protection Supervisor - EDPS). Het memorandum is ook van toepassing op het personeel van het secretariaat. Het secretariaat wordt verzorgd door de EDPS ter ondersteuning van de EDPB.

Memorandum van overeenstemming lezen