Pravilnik in memorandum o soglasju

Pravilnik vsebuje najpomembnejša operativna pravila Evropskega odbora za varstvo podatkov. Pravilnik opisuje:

  • kako je organiziran Evropski odbor za varstvo podatkov;
  • način sodelovanja njegovih članov;
  • način izbire predsednika in namestnikov predsednika;
  • delovne metode.

Preberite pravilnik Evropskega odbora za varstvo podatkov.

Memorandum o soglasju je sporazum, ki določa pogoje sodelovanja med Evropskim odborom za varstvo podatkov in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (ENVP). Uporablja se tudi za zaposlene v sekretariatu, ki ga ENVP zagotavlja v podporo Evropskemu odboru za varstvo podatkov.

Preberite memorandum o soglasju.