Következetességgel kapcsolatos megállapítások

Az egységességi mechanizmus használatával előmozdítjuk a GDPR következetes alkalmazását az európai felügyeleti hatóságok körében:

  • Vélemények
    A GDPR általános alkalmazásával összefüggésben, vagy az egynél több tagállamot érintő bármilyen ügyben véleményeket adhatunk ki.  

Ezenkívül az európai felügyeleti hatóságok egyes, hatásukban határokon átívelő határozatairól is kiadunk véleményeket. A szakhatóságoknak elfogadás előtt meg kell osztaniuk velünk döntéstervezeteiket; ennek nyomán véleményt adunk ki azokról.

Ha a hatóságok nem tartják tiszteletben az EDPB által kiadott véleményt, kötelező erejű döntést  fogadhatunk el.

 

  • Kötelező erejű döntések
    A GDPR olyan vitarendezési rendszert hozott létre, amellyel lehetőség nyílik kötelező erejű döntések meghozatalára, ha a különböző felügyeleti hatóságok eltérő álláspontokat alakítanak ki vagy ha egy nemzeti hatóság nem követi az EDPB véleményét valamilyen egyeztetést igénylő  döntéstervezetről. Kötelező erejű döntéseinket  a nemzeti felügyeleti hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk saját döntéseik meghozatala során.