Zaključci o dosljednosti

Upotrebljavamo mehanizam dosljednosti kako bismo europska nadzorna tijela potakli na dosljednu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka:

  • Mišljenja
    Možemo davati mišljenja o bilo kojem pitanju povezanom s općom primjenom Opće uredbe o zaštiti podataka ili o bilo kojem drugom pitanju koje utječe na više država članica.

Nadalje, možemo davati mišljenja o nekim odlukama europskih nadzornih tijela s prekograničnim učincima. Nadležna tijela nam moraju dostaviti nacrte svojih odluka prije donošenja, a mi potom dajemo mišljenje o njima.

Ako ta tijela ne poštuju mišljenje EOZP-a, možemo donijeti obvezujuću odluku.

 

  • Obvezujuće odluke
    Općom uredbom o zaštiti podataka stvoren je sustav za rješavanje sporova, koji nam omogućuje donošenje obvezujućih odluka kada nadzorna tijela imaju različita stajališta ili se nacionalno nadležno tijelo ne pridržava mišljenja EOZP-a o nacrtu odluke koja je bila predmet savjetovanja. Nacionalna nadzorna tijela trebala bi pri donošenju svojih odluka poštovati naše obvezujuće odluke.