Zjištění ohledně jednotnosti

Na podporu jednotného uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze strany evropských dozorových úřadů využíváme mechanismus jednotnosti:

  • Stanoviska
    Můžeme vydávat stanoviska k jakékoli záležitosti týkající se uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů obecně nebo jakékoli záležitosti, která má účinek ve více než jednom členském státě.

Mimoto vydáváme stanoviska k některým rozhodnutím evropských dozorových úřadů, která mají přeshraniční účinky. Orgány s námi musejí sdílet návrhy svých rozhodnutí před jejich přijetím; poté k nim vydáme stanovisko.

Jestliže orgány stanovisko vydané sborem nerespektují, můžeme přijmout závazné rozhodnutí.

 

  • Závazná rozhodnutí
    Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vytváří systém řešení sporů, který nám umožňuje vydávat závazná rozhodnutí, jestliže jednotlivé dozorové úřady zastávají rozdílné názory nebo pokud se vnitrostátní orgán neřídí stanoviskem sboru vydaným s ohledem na návrh rozhodnutí, které je předmětem konzultace. Naše závazná rozhodnutí by měly vnitrostátní dozorové úřady respektovat při vydávání svých rozhodnutí.