Constatări privind coerența

Utilizăm mecanismul pentru asigurarea coerenței în scopul de a promova aplicarea consecventă a RGPD de către autoritățile europene de supraveghere:

  • Avize

Putem emite avize cu privire la orice aspect legat de aplicarea generală a RGPD, sau la orice chestiune care produce efecte în mai multe state membre.

În plus, emitem avize cu privire la anumite decizii luate de autorități europene de supraveghere care au efecte transfrontaliere. Autoritățile trebuie să ne transmită proiectele de decizii înainte de adoptare; ulterior, vom emite un aviz pe marginea lor.

Dacă autoritățile nu respectă un aviz emis de CEPD, putem adopta o decizie cu caracter obligatoriu.

  • Decizii cu caracter obligatoriu

CEPD creează un sistem de soluționare a litigiilor, care ne permite să adoptăm decizii cu caracter obligatoriu, atunci când diferite autorități de supraveghere au opinii diferite sau o autoritate națională nu respectă avizul CEPD cu privire la un proiect de decizie supus consultării. Deciziile noastre cu caracter obligatoriu trebuie respectate de autoritățile naționale de supraveghere atunci când acestea iau propriile decizii.