Meie töö ja vahendid

Euroopa Andmekaitsenõukogu kasutab mitmeid meetodeid ja vahendeid, et tagada isikuandmete kaitse üldmääruse ühtne käsitlus ja kohaldamine.