Aruandluskohustus

Me haldame kahte avalikku registrit, et edendada vastutustundlikkust ja avatust:

  • toimimisjuhend, mis keskendub isikuandmete kaitse üldmääruse korrektsele kohaldamisele erinevates töötlusvaldkondades ja ettevõtetes ning