Avalik konsultatsioon

Korraldame avalikke konsultatsioone, et koguda kõigi huvitatud sidusrühmade ja kodanike seisukohti ja probleeme.

Palun arvestage, et võime avalikustada teie küsimused oma veebilehel. Iga konsultatsiooniga kaasneb teave isikuandmete töötlemise kohta, mis selgitab teie isikuandmete töötlemise viisi ja õiguseid.