Pravni okvir

Evropski odbor za varstvo podatkov je bil ustanovljen na podlagi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov , ki je bila sprejeta 27 aprila 2016 in objavljena v Uradnem listu EU 4. maja 2016.

Upoštevajte, da je bil popravek Splošne uredbe o varstvu podatkov objavljen v Uradnem listu z dne 23. maja 2018 in je na voljo tukaj. Konsolidirana različica Splošne uredbe o varstvu podatkov EU je na voljo tukaj.

Splošna uredba o varstvu podatkov, ki je začela veljati 24. maja 2016 in se bo začela uporabljati 25. maja 2018, ustvarja usklajen sklop pravil, ki veljajo za vse obdelave osebnih podatkov, ki se izvajajo v EU.

Cilj tega novega sklopa pravil je zagotoviti, da osebni podatki uživajo visoko kakovost varstva povsod v EU, kar povečuje pravno varnost za posameznike in organizacije, ki podatke obdelujejo, posameznikom pa zagotavlja višjo raven varstva.

Za določene sektorje se posebna pravila še naprej uporabljajo.

Direktiva o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj (PDPD) se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo pristojni organi izvajajo za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazni.

Ta direktiva je bila sprejeta 27. aprila 2016 skupaj s Splošno uredbo o varstvu podatkov in 4. maja 2016 objavljena v Uradnem listu EU. Veljati je začela 5. maja 2016 in jo je treba prenesti v zakonodajo držav članic EU, tako da bo do 6. maja 2018 v celoti v veljavi.

Splošna uredba o varstvu podatkov in direktiva o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj sta nadomestili Direktivo 95/46/ES na področju zasebnega sektorja in večine javnega sektorja, Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ pa na področju sektorja za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj.

Uredba 2018/1725, ki je začela veljati 11. decembra 2018, določa pravila o varstvu podatkov, ki veljajo za institucije EU.